• Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • English

Info

Engels  De vzw Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort stelt een voorbeeldige infrastructuur met de meest moderne faciliteiten ter beschikking aan haar leden en genodigden voor het beoefenen van hun geliefde sport.
 
Onze doelstelling
 
 • De watersport openstellen voor militairen, hun families en genodigden.
 • Het promoten van de watersport in het algemeen.
 • Hoofdbezorgdheid: de watersport, een vroeger elitaire sporttak, toegankelijk maken voor iedereen.
 • Bijdragen tot de sportieve en toeristische groei en bloei van de Westhoek regio en van de Stad Nieuwpoort in het bijzonder.
 
Clubprofiel WSKLuM
 
 • Een vereniging zonder winstoogmerk die blijvend de reserves aanwendt ter verbetering van haar watersportgebonden infrastructuur.
 • Lid van het KBYV (Koninklijk Belgisch Yachting Verbond, de VYF (Vlaamse Yachting Federatie), een door BLOSO erkende watersportbond.
 • Stichtend lid van de vzw NIEUWPOORTWEEK en organisator van dit jaarlijks internationaal zeilfestival.
 • Maakt samen met de Stad Nieuwpoort en de twee zusterclubs K.Y.C.N. en V.V.W. deel uit van het Overkoepelend Orgaan van de Nieuwpoortse Jachtclubs.
 • Mede-organisator van het NZK (Noordzee Kampioenschap).
 • Referentie: de talrijke tevreden bezoekers die steeds opnieuw onze Club aandoen tijdens de zomermaanden.