• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

London Rally

dinsdag 11 mei 2021 to zondag 16 mei 2021

DE 28STE LONDON RALLY IS OM REDEN VAN HET CORONAVIRUS GEANNULEERD OP 9/05/2020.

De London Rally is geen groepsactiviteit maar is een individuele vaartocht onder de volledige verantwoordelijkheid van elke skipper en niet onder de verantwoordelijkheid van de Watersportkring van de Luchtmacht vzw..
Onderstaande tabel geeft enkel een idee weer van een mogelijk tijdschema en houdt geen enkele verplichting tot volgen in.

  ETA ETD
WSKLuM Nieuwpoort - Tuesday 11/5/2021 01:00 Z
Thurrock Yacht Club Tu 11/5/2021 20:00 Z Wednesday 12/5/2021 07:50 Z
St Katherins London We 12/5/2021 10:30 Z Saturday 15/5/2021 12:20 Z
WSKLuM Nieuwpoort Sunday 16/5/2021 PM  

Deze 28ste rally gaat opnieuw naar ST Katharins Dock. De meeste deelnemers vertrekken op 19 mei 2020 vanuit Nieuwpoort. Een aantal boten vertrekt reeds vroeger. Opgelet: enkel de boten waarvan de skipper of bemanningslid de briefing van zaterdag 25 april 2020 om 10u00 heeft bijgewoond kunnen deelnemen aan de Rally naar Londen.

Voor alle duidelijkheid. Deze rally is geen wedstrijd, heeft geen start- en aankomstlijn, heeft geen verplicht te varen route en geen verplicht uur noch dag van vertrek en aankomst en ieder vaart onder zijn algehele verantwoordelijkheid. Er is geen enkele begeleiding voorzien.

De WSKLuM Nieuwpoort vzw beperkt zich tot
a) het reserveren van de ligplaatsen in St Katherine Dock
b) het opmaken van een model van Log en het publiceren ervan op deze website
c) het geven van een briefing op 24 april 2021 om 10u00 in de yachtclub WSKLuM Nieuwpoort vzw onder meer over de veiligheid en de voorbereiding van een dergelijke tocht

LONDON RALLY 2020 DOCUMENTS

  1. INFO
  2. LOG
  3. BRIEFING
  4. VERKLARING - DECLARATION
  5. PARTICIPANTS LIST

De deelnemers kunnen via de webform hieronder een ligplaats in St Katharins reserveren.
Les participants peuvent réserver un amarrage à St Katherins via le formulaire en ligne ci-dessous.
Participants can register van the webform below

Kies Zeiljacht of Motorjacht
Merk en type, bijv Bavaria 40, Dufour 36 ..
Thuishaven - Port d'attache
Lengte over alles - Longueur hors tout in/en CENTIMETER , bijv. 980
Totale breedte - Langeur hors tout in/en CENTIMETER, bijv. 345
Diepgang - Tirant d'eau in/en CENTIMETER, bijv. 125
Naam en voornaam van de eigenaar - Nom et prénom du propriétaire du yacht
Familienaam van de Skipper - Nom de famille du Skipper
Voornaam van de Skipper - Prénom du Skipper
Nationaliteit eigenaar van het yacht - Nationalité du propriétaire du yacht, bijv. BELGIUM, FRANCE, GERMANY..
Laatste haven naar St Katherins - Dernier port vers St Katherins, meestal/souvant Nieuwpoort.
Totaal aantal opvarenden - Nombre total personnes à bord
Datum vertrek Nieuwpoort - Date départ Nieuport
Dag van aankomst London - Date arrivée Londres
Dag vertrek - Date départ St Katherine Dock
Straatnaam waar de eigenaar van het yacht gevestigd is - Rue où le propiétaire est domicilié
Huisnummer van de eigenaar - N° maison du propriétaire
Postcode adres eigenaar - Code postal proprétaire
Woonplaats eigenaar - Domicile propriétaire
Door het invullen en versturen per e-mail van dit formulier verklaar ik akkoord te zijn met onderstaande informatie. Enkel de Nederlands tekst is geldig. DEZE WEBFORM MAG SLECHTS EENMAAL VERSTUURD WORDEN. Deze 28ste rally gaat opnieuw naar ST Katharins Dock. De meeste deelnemers vertrekken op 19 mei 2020 vanuit Nieuwpoort. Een aantal boten vertrekt reeds vroeger. Opgelet: enkel de boten waarvan de skipper of bemanningslid de briefing van zaterdag 25 april 2020 om 10u00 heeft bijgewoond kunnen deelnemen aan de Rally naar Londen. Voor alle duidelijkheid. Deze rally is geen wedstrijd, heeft geen start- en aankomstlijn, heeft geen verplicht te varen route en geen verplicht uur noch dag van vertrek en aankomst en ieder vaart onder zijn algehele verantwoordelijkheid. Er is geen enkele begeleiding voorzien. De WSKLuM Nieuwpoort vzw beperkt zich tot a) het reserveren van de ligplaatsen in St Katherine Dock b) het opmaken van een model van Log en het publiceren ervan op deze website c) het geven van een briefing op 25 april 2020 om 10u00 in de yachtclub WSKLuM Nieuwpoort vzw onder meer over de veiligheid en de voorbereiding van een dergelijke tocht. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ En remplissant et en envoyant ce formulaire par courriel, je déclare accepter les informations ci-dessous. Seul le texte en Néerlandais est valable. ÉVITEZ DE REMPLIR LA FORME WEB PLUS D'UNE FOIS. Ce 28ième rallye nous amènera à St Katherins Dock. La plupart des bateaux partira de Nieuport le mardi 19 mai 2020 tandis que les autres participants partiront déjà auparavant. Attention, seulement les bateaux dont les skippers ont assisté au briefing du samedi 25 avril 2020 peuvent participer au Rally vers Londres. Pour plus de clarté. Ce rallye n’est pas une compétition, n’a pas de ligne de départ et d’arrivée, n’a pas d’itinéraire obligatoire ni d’heure ou de jour de départ et d’arrivée obligatoires et tout le monde navigue sous sa responsabilité générale. Aucune accompagnement n'est fournie. Le WSKLuM Nieuwpoort vzw se limitera à a) la réservation des emplacements à St Katherine Dock b) la préparation du Log et la publication sur ce site c) donner le briefing le 25 avril 2020 sur la sécurité et la préparation du voyage vers Londres ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________