• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Plenaire & Algemene Vergadering

zaterdag 30 januari 2021

ALGEMEEN

-   De algemene vergadering wordt voorafgegaan door een plenair moment;
-   Enkel leden in regel met de clubbijdragen kunnen de vergaderingen bijwonen;
-   Relevante vragen of voorstellen van algemeen belang dienen schriftelijk ten laatste op 14 januari 2021 aan de Voorzitter gericht te worden met de webform onderaan deze pagina;
-   Genodigde leden kunnen de algemene vergadering ten waarnemende titel bijwonen;
-   Registratie: de deelnemers dienen zich te registreren vanaf 10.00u tot 10.50u. Na 10.50u is de registratie gesloten en is registreren niet meer mogelijk;
-   De effectieve leden ontvangen bij registratie een kiesbrief, een kopij van de resultaatrekening van het voorbije jaar en een kopij van de begroting voor het nieuwe jaar.

 

PROGRAMMA EN AGENDA

10.00u : Registratie
10.50u : Einde registratie

11.00u : Plenaire vergadering
            - Welkomstwoord van de Voorzitter en korte inleiding;
            - Voorstellen van de kandidaten afgevaardigden van de genodigde leden.

11.10u : Algemene vergadering
            - Voorleggen en goedkeuren van de balans 2020 en de begroting 2021
           - Bijdragen 2022;
            - Kwijting verlenen aan de bestuurders en rekeningtoezichters;
            - Activiteitenverslag van de secties;
            - Verkiezing van de bestuurders ter vervanging van de heren De Rijcke A., Leclercq R. en Vermeir JP., allen uittredend en herkiesbaar;
            - Vragen moment: beantwoorden van de schriftelijk gestelde vragen.

13.00u : Raad van Bestuur
            - Enkel voor bestuurders.

Stel hier ten laatste op 10 januari 2020 bondig uw vraag of voorstel die van algemeen belang en relevant voor de AV moet zijn.