• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Pleziervaart wetten en verplichtingen

HET FEDERALE OVERLEGPLATFORM VOOR DE PLEZIERVAART
-

ZIE WEBSITE FOD MOBILITEIT: Besturen van een pleziervaartuig op zee

Wet van 1 JULI 2018

28 JUNI 2019 - KB betreffende de pleziervaart

VERPLICHTE UITRUSTING EN DOCUMENTEN AAN BOORD VAN EEN PLEZIERVAARTUIG:
- DEFINITIEVE LIJST VERPLICHTE EN AANBEVOLEN UITRUSTING PLEZIERVAARTUIGEN DD. 15 JULI 2019

- VERPLICHTE UITRUSTING PLEZIERVAARTUIGEN SPECIALE CATEGORIEN VOORSTEL 20-02-2020

VERPLICHTINGEN TIJDENS WEDSTRIJDEN EN GROEPSACTIVITEITEN OP ZEE
Richtlijn dd. 24-04-2018 aan Organisatoren van wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee.
- Circulaire Navigation de Plaisance dd. 24-04-2018 aux organisateurs de concours, d'activités de groupe et recréatives en mer
- Aanvraag formulier voor groepsactiviteit
- Richtlijn dd. 31-03-2019 aan Organisatoren van wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee - omzendbrief_2019_01_NL
- Circulaire Navigation de Plaisance dd. 31-03-2019 aux organisateurs de concour, d'activités de groepe et recréatives en mer - circulaire_2019_01_FR
- FOD Mobiliteit toelichting vergunning groepsactiviteit Email 29/3/2019 N & F

- Nieuwsbrief 11-10-2019 FOD MOB - WWSV - Resultaat onderhandelingen Overgangsmaatregelen

BREVETTEN
- Wet 21 MEI 1991 - Wet betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk
- Beperkt Stuurbrevet binnenwateren
- Algemeen Stuurbrevet
- Brevet Yachtman
- Brevet Yachtnavigaor
- ICC
- Voorstel te kennen leerstof theorie & praktijk

COMMISSIE PLEZIERVAART
KB 7-10-2018

STCW WETGEVING
- STCW KB 04 SEPTEMBER 2014
- STCW PLEZIERVAARTUIGEN