• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

STCW pleziervaartuigen

Commerciële yachting op zee (STCW)

De "commerciële pleziervaartuigen" zoals hier bedoeld zijn schepen tot 500 GT die maximum 12 passagiers kunnen vervoeren.

Voor de bemanning van "commerciële pleziervaartuigen" moet men een onderscheid maken tussen de lagere bemanning (matrozen) en de officieren.

  • Voor de lagere bemanning is er momenteel niets verplicht betreffende brevettering, maar een veiligheidstraining is natuurlijk een aanrader. Bijvoorbeeld een cursus VI/1 (basic safety training) en eventueel de cursus V/3 (passenger ship safety training).
  • Voor de officieren, waaronder de kapitein, is een vaarbevoegdheidsbewijs verplicht volgens het KB van 24 mei 2006, hoofdstuk VII - alternatieve vaarbevoegdheden.

Men maakt een onderscheid tussen vaartuigen gebruikt voor reizen tot 200 zeemijl uit een kust of reizen verder dan 200 zeemijl (dus wereldwijd).

Reizen verder dan 200 zeemijl uit een kust

Voorschrift VII/10 - officieren: verplichte opleiding van het niveau STCW A-II/1 (officier met brugwacht op schepen van meer dan 500 GT), met uitzondering van de bepalingen betreffende "behandelen en stuwen van lading". Bovendien is kennis vereist van radiowerkzaamheden (GMDSS-systeem, minimum GMDSS restricted operator) en minimum 1 jaar goedgekeurde diensttijd aan dek hebben voltooid na de leeftijd van 16 jaar.

Voorschrift VII/11 - kapiteins: verplichte opleiding van het niveau STCW A-II/2 (kapiteins op schepen van meer dan 500 GT), met zelfde uitzondering betreffende behandelen van de lading. Vanzelfsprekend ook in het bezit van een GMDSS-certificaat, en bijkomend certificaat van opleiding V/3 (veiligheid van passagiers).

Reizen minder dan 200 zeemijl uit een kust

Voorschrift VII/12 - officieren: zie boven VII/10, maar met uitzondering van de vereisten niet-relevant voor commerciële pleziervaartuigen.

Voorschrift VII/13 - kapiteins: zie hierboven VII/11, maar eveneens met uitzondering van de vereisten niet-relevant voor commerciële pleziervaartuigen.

Deze laatste bepalingen zijn niet erg specifiek. De beginvoorwaarde om aan de cursussen te mogen deelnemen is het brevet yachtman of yachtnavigator. De bewezen diensttijd in de yachting-wereld is een pluspunt. Buitenlandse opleidingen kunnen - na beoordeling door een evaluatiecommissie - leiden tot vrijstellingen.

Aanvragen voor het vaarbevoegdheidsbewijs moeten worden ingediend bij FOD Mobiliteit en Vervoer. Gelieve een uitgebreid "nautisch CV" bij te voegen.

Reizen minder dan 30 zeemijl uit een kust op vaartuigen kleiner dan 24 meter of tot 200 ton

Voorschrift VII/14 - officieren: zie boven VII/10, maar met uitzondering van de vereisten niet-relevant voor commerciële pleziervaartuigen kleiner dan 24 meter of tot 200 ton.

Voorschrift VII/15 - kapiteins: zie hierboven VII/11, maar eveneens met uitzondering van de vereisten niet-relevant voor commerciële pleziervaartuigen kleiner dan 24 meter of tot 200 ton.

Deze laatste bepalingen zijn niet erg specifiek. De beginvoorwaarde om aan de cursussen te mogen deelnemen is het brevet yachtman of yachtnavigator. De bewezen diensttijd in de yachting-wereld is een pluspunt. Buitenlandse opleidingen kunnen - na beoordeling door een evaluatiecommissie - leiden tot vrijstellingen."

Contact

Aanvraag STCW

Posthoflei 5
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel.: +32 (0)3 286 68 90
Fax: +32 (0)3 226 10 43
Mail: stcw95@mobilit.fgov.be (link stuurt een e-mail)

Praktische informatie