• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Zeilstage aanvraag

Selecteer de gewenste zeilstage (Kustvaart of Optimist) en geef aan hoe wij u kunnen bereiken.

Gegevens aanvrager
Gegevens ervaring:
Geef hier uw eerder opgedane theoretische en praktijk ervaring
Beschrijf hier uw theorie kennis (gevolgde cursussen etc.)
Opgedane praktijk ervaring (waar, op welk type boot, behaalde brevetten..)
Door het indienen van deze aanvraag per e-mail verklaart de aanvrager de Algemene Voorwaarden van Lidmaatschap zoals opgenomen in deze website, het Huisreglement, en de Statuten van de vzw “De Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort” zoals deze getoond worden in deze website op datum van het indienen van deze aanvraag per e-mail getoond worden, en alle latere aanpassingen aan voornoemde documenten die tevens op aanvraag ter inzage zijn in het clubsecretariaat, volledig te kennen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen eerbiedigen. De aanvrager verklaart tevens het princiep te aanvaarden dat als officiële melding van de aanpassingen van deze documenten geldt het publiceren ervan ofwel via e-mail aan de leden, ofwel het publiceren ervan op de website. De aanvrager verklaart hierbij op eer dat alle gegevens in dit aanvraagformulier juist zijn en dat hij spontaan, onmiddellijk en schriftelijk elke wijziging ervan aan het clubsecretariaat zal melden.